دلنوشت

 

   جان قصد بالا كند

   همچو مرغي كه خواهد كه خود را از قفس به در اندازد!

   قفس ِ تن مانع آيد، مرغ ِ جان قوّت كند و قفس ِ تن را از جاي برانگيزاند!

   اگر مرغ را قوّت عظيم بود، پس قفس بشكند و برود

   و اگر قوّت ندارد سرگردان شود و قفس را با خود همي گرداند!

    تعبیر سهروردي از رقص

 

   شهاب الدين سهروردي (شيخ اشراق) سنش به چهل نرسيد كه به دستور صلاح الدين ايوبي ـ هم او كه ايرانيان كنار تنديسش در ابتداي بازار دمشق عكس يادگاري مي گيرند بدون آنكه بدانند كيست ـ كشته شد.

 

 

نوشته شده در جمعه ۶ مرداد۱۳۹۱ساعت 4:45 توسط عیسی پیران|